TÜM ÜRÜNLER

G-HUMAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK KÜTLECE (w/w) %
Toplam Organik Madde 25
Toplam HUMIK+FULVIK Asit 70
Suda çözünür POTASYUM OKSIT (K2O) 10
Maksimum Nem 15
pH (%10`luk çözeltide) 9-11

İçeriğinde yüksek oranda organik madde (%25) ile birlikte potasyum ve yüksek oranda humik ve fulvik asit ihtiva etmektedir. G-Humat çok çabuk eriyen (%100 çözünür) kristal yapıdadır. Yapraktan, yağmurlama sulamadan ve damla sulamadan; kalsiyum nitrat hariç her cins gübre ile karıştırılarak uygulanabilir. Tohum çimlenmesini arttırır. Topraktaki sert yapıyı çözerek bitki kök gelişimini sağlayarak, toprakların fiziksel ve kimyasal yapısını düzenler. Ağır bünyeli topraklarda geçirgenliği arttır, hafif bünyeli topraklarda su tutma kapasitesini arttırır. Bitki besin maddelerinin bitki bünyesine alınmasını kolaylaştırarak verim ve kaliteyi arttırır.G-Humat her tür bitkide kullanılabilir.

BİTKİ UYGULAMA ZAMANI ÖNERİLEN DOZ
Fýndýk Sonbaharda topraða uygulanýr. Ýlkbaharda, sürgün faaliyeti baþladýktan sonra topraktan yada yapraktan uygulanýr.
Çim Alanlarda 20-30 gün aralýklarla uygulanýr.
Çilek Patates Domates, Biber, Patlýcan, Salatalýk Fasulye, Bezelye, Kabak, Soðan, Sarýmsak, Ispanak, Lahana, Havuç, Karnabahar, Kereviz, Brokoli Fidelerin þaþýrtýlmasý esnasýnda: 250 gr 100 litre suda çözülür ve fide kökleri bu çözeltiye batýrýlarak dikilir. Vejetatif geliþme döneminde: Damlama, yaðmurlama veya sulama suyuna karýþtýrýlarak uygulanýr. Damlama veya yaðmurlama da kullanýlacak miktar 15-20 litre suda iyice karýþtýrýlarak çözüldükten sonra tanka aktarýlmalýdýr.
Elma, Armut, Ayva, Kayýsý, Þeftali, Kiraz, Viþne, Erik, Bað, Narenciye, Zeytin , Badem, Ceviz 1-Erken ilkbaharda tomurcuk ve çiçeklenme öncesinde, 2-Meyve oluþumunda, 3-Meyve büyümesinin devam ettiði dönemde olmak üzere 3 uygulama yapýlabilir. (Meyve büyüme döneminde sadece topraða uygulanmalýdýr)
Buðday, Arpa, Çeltik, Yem bitkileri, Ayçiçeði Mýsýr, Pamuk, Þeker Pancarý, Tütün, Yer Fýstýðý Ekim öncesinde katý kimyevi gübrelerle karýþtýrýlarak topraða uygulanabileceði gibi, tek baþýna da topraða karýþtýrýlabilir.
Tohum Islatmada Tavsiye edilen miktar suda iyice karýþtýrýlarak çözüldükten sonra, tohumlarý tamamen ýslatacak miktarda su ile karýþtýrýlýr ve tohumlarýn üzerine püskürtülür.