TÜM ÜRÜNLER

FOSFORUM

GARANTİ EDİLEN İÇERİK KÜTLECE (w/w) %
Toplam AZOT (N) 18
Amonyak Azotu (N-NH4) 11
Üre Azotu (N-NH2) 7
Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSÝT (P2O5) 44

Fosfor ağırlıklı NP gübresidir. Topraktaki fosfordan yeterince faydalanamayan, fosfor noksanlığı nedeniyle büyüme ve gelişimin kısıtlandığı durumlarda ideal bir gübredir. Bitkinin ilk gelişme dönemlerinde uygulandığında kök gelişimini hızlandırır ve kök sistemini güçlendirir. Çiçeklenme öncesi uygulandığında kuvvetli ve eşzamanlı çiçeklenme meydana getirir, dane ve meyve tutumu artar. Bitkiler yeterli fosforu alamadıkları zaman toprak üstü gelişimlerini yavaşlatarak kök büyümesine hız verirler. Bu da vejetatif gelişim süresini uzatarak ürün miktarını, kalitesini ve pazar değerini olumsuz yönde etkiler.

BİTKİ UYGULAMA ZAMANI ÖNERİLEN DOZ