TÜM ÜRÜNLER

ALTIN TURUNÇ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK KÜTLECE (w/w) %
Toplam AZOT (N) 18
Amonyak Azotu (N-NH4) 5
Üre Azotu (N-NH2) 13
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSIT (P2O5) 9
Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSIT (P2O5) 7
Suda çözünür POTASYUM OKSIT (K2O) 15
Suda çözünür MAGNEZYUM OKSIT (MgO) 2
Suda çözünür KÜKÜRT TRIOKSIT (SO3) 10
Toplam DEMIR (Fe) 0,5

Narenciye bitkileri için formüle edilmiş özel bir kompoze gübredir. Bileşiminde azot, fosfor ve potasyumun yanı sıra ürün miktarını ve kalitesini arttıran magnezyum, kükürt ve demir ihtiva eder. Turunçgillerin gelişme dönemi boyunca ihtiyaç duyduğu besin maddelerini ideal oranlarda karşılayarak optimum büyüme ve gelişme sağlar. Temel besin maddeleri olan azot, fosfor, potasyum, kükürt ve magnezyumu dengeli biçimde içermesinden dolayı bitkilerin sağlıklı biçimde büyümesini, kök sisteminin iyi gelişmesini sağlar. Ayrıca meyve suyu miktarını, meyvenin vitamin ve mineral kapsamını, meyve büyüklüğünü ve rengini arttırır.

BİTKİ UYGULAMA ZAMANI ÖNERİLEN DOZ