TÜM ÜRÜNLER

SÜPER PANCAR-S

GARANTİ EDİLEN İÇERİK KÜTLECE (w/w) %
Toplam AZOT (N) 13
Amonyak Azotu (N-NH4) 6
Üre Azotu (N-NH2) 7
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSIT (P2O5) 18
Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSIT (P2O5) 16
Suda çözünür POTASYUM OKSIT (K2O) 15
Suda çözünür MAGNEZYUM OKSIT (MgO) 2
Toplam Kükürt Trioksit 10
Suda Çözünür Bor 0,5

Yapısında azot, fosfor ve potasyumun yanı sıra ürün miktarının ve kalitesinin artmasına etki eden magnezyum, kükürt ve bor ihtiva eder. Şeker pancarı bitkisi için özel formüle edilmiştir. Şeker Pancarı bitkisinin gelişme dönemi boyunca ihtiyaç duyduğu besin maddelerini ideal oranlarda karşılayarak optimum büyüme ve gelişme sağlar. Şeker pancarı topraktan yoğun bir şekilde magnezyum kaldırmaktadır. Gübrenin içeriğinde bulunan magnezyum sayesinde, bitki yaprakları daha uzun süre yeşil kalır ve daha kaliteli ürün hasadı sağlanmış olur. Hemen hemen tüm sebze ve meyvelerde, dış mekân süs bitkilerinde, bitki dikim harçlarında ve çim alanlarda başlangıç gübresi olarak kullanılabilir.

BİTKİ UYGULAMA ZAMANI ÖNERİLEN DOZ