TÜMÜ

Üre ve amonyak azotu içeren yeni gübre NİTROPOWER 33

29 Aralık 2016
GÜBRETAŞ’ın yeni ürünü Nitropower33 piyasaya sunuldu. Granül formda azotlu bir gübre olan NİTROPOWER 33’ün içeriğinde üre ve amonyak azotu bulunuyor. Nitropower 33, nitrat formunda azot içermiyor. Yeni ürünümüz Nitropower33; tahıllar, endüstri bitkileri, meyveler, sebzeler, baklagiller ve tüm diğer bitkilerde azot kaynağı olarak kullanılabilecek.

Ülkemiz topraklarının organik madde kapsamı düşük olduğundan, topraklarımızın yüzde 80’inde azot noksanlığı görülmektedir. Topraktaki mevcut azot da bitkiler tarafından tüketilmekte, toprak katmanlarından aşağı doğru yıkanmakta, gaz formunda kaybolmakta veya erozyon ile yok olmaktadır. 

İçeriğinde kükürt bulundurması nedeniyle Nitropower33’ün bitkiye sağlayacağı azotun etkisi daha hızlı ve uzun olacaktır. 

Bitkilerin azot gereksinimleri vejetatif gelişme döneminde yüksektir, Türkiye topraklarının kireç içeriğinin ve bununla birlikte pH’ların da yüksek olması bitkilerin beslenme problemi yasamasına neden olmaktadır.

Yüzde 20 kükürt içeren Nitropower33 bitkilerin azotça daha iyi beslenmelerini sağlamaktadır.

 

Nitropower33 ne zaman kullanılmalı?

Bitkilerin en fazla azota ihtiyaç duyduğu ilkbahardan yaz mevsiminin ortalarına kadar olan dönemde uygulanması tavsiye edilir. Çok yıllık bitkilerde meyve tutumu zamanında ve hızlı gelişme dönemlerinde, tek yıllık bitkilerde ise az miktarda ekim öncesinde ve gelişme dönemlerinin başlangıcında uygulanabilir. Tohum ve kılcal köklere yakın verilmemelidir. 

Kullanılması gereken miktarın tamamı tek seferde değil, iki veya daha fazla parçalar halinde uygulanmalıdır. Böylece azot bitkinin gelişimine daha çok fayda sağlayacaktır. 

Azot, bitkiler tarafından özellikle proteinlerin yapısında kullanıldığından vejetatif aksamın gelişmesi için çok önemli olduğu için azot yokluğunda yaslı yapraklarda soluk yeşil renk oluşumu, gövdenin kısalması, yaprakların küçülmesi ve erken olgunlaşma gibi sorunlar baş gösterir. Nitrowoper33, yüksek azot içeriği ile bitkilerin azot ihtiyacını tam olarak karşılar.


Nitropower33’ün içeriğinde neler var? 

Granül formda azotlu bir gübre olan NİTROPOWER 33’ün içeriğinde yüzde 20 oranında kükürt trioksit ile yüzde 25 üre azotu ve yüzde 8 amonyak azotu olmak üzere toplamda yüzde 33 azot bulunmaktadır. Nitropower 33, nitrat formunda azot içermez. 

Garanti Edilen İçerik

Yüzde(%) W/W

Toplam Azot (N)

33

Amonyak Azotu (N)

8

Üre Azotu (N)

25

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)

20

 

NİTROPOWER33'ün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onayını gösteren TESCİL BELGELERİ için buraya tıklayın...