TÜMÜ

NEGMAR A.Ş. hisselerinin yenilenen satış ihalesi 12 Ocak'ta

22 Aralık 2016
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 21 Aralık 2016 tarihli kararı ile iştiraklerimizden NEGMAR Denizcilik Yatırım A.Ş.'deki GÜBRETAŞ hisselerinin satışına ilişkin olarak yeni bir ihale yapılacağı açıklandı. 5 Ocak 2017 tarihine kadar şartnamenin temin edilebileceği süreçte, ihale Yönetim Kurulu ve teklif verecek firmaların katılımıyla 12 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilecek...

1990’lı yıllarda yüksek tonajlı ürünlerinin sevkiyatında kullanmak üzere kendi bünyesinde gemilere sahip olan GÜBRETAŞ, sektöründe hızla büyümeye başlamasıyla birlikte yatay ve dikey entegrasyon hedefine yönelik olarak 2008 yılında kurulan NEGMAR Denizcilik Yatırım A.Ş. firmasına yüzde 40 ortak olmuştu.

NEGMAR A.Ş., geride kalan 8 yıllık dönemde kuru yük taşımacılığının yanı sıra Marmara’da Ro-Ro taşımacılığı, Türkiye genelinde (Etis markasıyla) karayolu lojistiği, Eskihisar-Yalova arasında (İstanbullines markasıyla) feribot ve denizyolu taşımacılığı ve LPG taşımacılığı gibi faaliyetleriyle sektöründe büyüyerek bir “grup şirketi” haline dönüştü.

Fakat GÜBRETAŞ yönetimi, geçtiğimiz yıl gübre sektöründeki asli işlerine odaklanarak üretim ve tedarik-satış alanında büyüme hedefiyle aldığı yeni kararla NEGMAR Denizcilik Yatırım A.Ş.’deki hisselerin satışını gündemine aldı. Bu yıl içinde daha da olgunlaşan bu karar çerçevesinde Kasım ayında bir ihale yapıldı.

Bu çerçevede, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu’nun son aldığı karar ile 18.11.2016 tarihinde yapılan ihalenin, rekabet koşullarının artırılmasını teminen ve değişen ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak iptal edilmesine ve yeniden ihaleye çıkılmasına, alınan tekliflerin Yönetim Kurulu tarafından 12.01.2017 tarihindeki toplantıda değerlendirilmesine karar verildi.

Konuyla ilgili ulusal gazetelerde de yayınlanan hisse satış ihalesi çağrısı aşağıdadır.

 

İHALEYE ÇAĞRI

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’nin NEGMAR Denizcilik Yatırım Anonim Şirketi’nde sahip olduğu 22.800.000,-TL (Yirmi iki milyon sekiz yüz bin Türk Lirası) nominal bedelli hissesi (toplam sermayenin %40’ını oluşturmaktadır) kapalı zarf ile teklifler alınarak, ardından açık artırma ve pazarlık ile ihale edilecektir.

Bu ihaleye ait şartlar:

1) İhaleye katılmak isteyenler,5.000-USD şartname bedelini TR77 0011 1000 0000 0005 9122 42 IBAN numaralı banka hesabına ödeyerek, Satınalma Müdürlüğü’müzden 05.01.2017 günü 17:30’a kadar şartnameyi temin edebilirler.

2) Teklifler 12.01.2017 günü saat 12:00’a kadar verilebilecektir.

3) Verilen teklifler GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu tarafından 12.01.2017 günü saat 14:00’da açılarak ihale gerçekleştirilecektir.

4) GÜBRETAŞ, kamu ve devlet ihale mevzuatına ve benzeri mevzuata tabi olmadığı için, hisse devri sözleşmesinin imzalanmasına kadar her aşamada; ihale yapıp yapmama, ihaleyi erteleme ya da iptal etme, herhangi bir teklif sahibi ile sözleşme imzalayıp imzalamama, ihale konusu hisseleri satıp satmama veya dilediğine satma, dilediği zaman sözleşmeye davetten vazgeçme hususlarında kısmen ya da tamamen serbestçe karar verebilecektir. Bu durumda teklif sahipleri herhangi bir nedenle zarar, ziyan, masraf, tazminat vb. hak ve alacak talebinde bulunamazlar.

Satışla ilgili detaylı bilgi, ikucukaydin@gubretas.com.tr e-posta adresinden yazılı olarak da talep edilebilir.

Bilgi için (0216) 468 50 51