TÜMÜ

GÜBRETAŞ 67. Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Mayıs’ta yapılacak

01 Nisan 2019
Kuruluşunun 67. yılına ar-ge çalışmaları ile damga vuran GÜBRETAŞ, 2018 yılı sonuçlarının değerlendirileceği 67. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirecek.

İstanbul-Kadıköy’deki Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek olan toplantı, saat 10.00’da başlayacak. Toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra hissedarlar, yatırımcılar ve şirketin idari personeli katılabilecektir.

Pay sahiplerimiz fiziki ortamın yanı sıra Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) aracılığıyla da online olarak Genel Kurulumuzu takip edebilecektir.

 

 GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ


DÖNEMİ: 01.01.2018 - 31.12.2018

TOPLANTI TARİHİ: 02.05.2019

BAŞLAMA SAATİ: 10.00

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması


2. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi


3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması


4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması


5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi


6. Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki

önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti


8. 2018 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması


9. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti


10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması


11. 2018 yılı hesap döneminde 3’ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi


12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi


13. 2018 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi


14. “Ücretlendirme politikası” ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve müzakeresi


15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi


16. Dilek ve temenniler


17. Kapanış

 

                             YER: GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI (NİDA KULE GÖZTEPE, Kat: B1 GÖZTEPE-KADIKÖY/İSTANBUL)