TÜMÜ

NEGMAR A.Ş. hisselerinin satışıyla ilgili ihale süreci başladı

31 Ekim 2016

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu, 28 Ekim 2016 tarihli toplantısında aldığı kararla iştirak şirketlerimizden NEGMAR Denizcilik Yatırım A.Ş.'deki GÜBRETAŞ hisselerinin satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına karar verdi.

GÜBRETAŞ’ın 27.08.2015 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimizin %40 paya sahip olduğu NEGMAR Denizcilik Yatırım A.Ş.'deki hisselerinin satılması suretiyle şirketimizin ortaklıktan ayrılması hususunda görüşmeler, değerlendirmeler yapılarak karara bağlanmak üzere Yönetim Kurulu'na sunulmasına karar verildiği duyurulmuştu.

Yönetim Kurulumuzun 28.10.2016 tarihi kararıyla da GÜBRETAŞ’ın NEGMAR Denizcilik Yatırım A.Ş.'deki hisselerinin satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin alınmasına, alınan tekliflerin Yönetim Kurulu tarafından 18.11.2016 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek karara bağlanması için satış hazırlıklarının yapılmasına ve bu kapsamdaki ilgili tüm iş ve işlemlerinin yapılması hususunda İdare'nin yetkili kılınmasına karar verildi.

Konuyla ilgili ulusal gazetelerde de yayınlanan hisse satış ihalesi çağrısı aşağıdadır.

İHALEYE ÇAĞRI

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’nin (“GÜBRETAŞ”),

  • İstanbul Ticaret Sicili’ne 671019 no ile kayıtlı,
  • Sermayesi her biri 1,-TL nominal bedelli 57.000.000,-adet paydan oluşan toplam 57.000.000,-TL (Elli yedi milyon Türk Lirası) olan,

NEGMAR Denizcilik Yatırım Anonim Şirketi’nde (“NEGMAR”) sahip olduğu 22.800.000,-TL (Yirmi iki milyon sekiz yüz bin Türk Lirası) nominal bedelli pay (toplam sermayenin %40’ını oluşturmaktadır) kapalı zarf ile teklif alma usulü ile satılacaktır.

Bu satışa ait şartlar aşağıda belirtilmiştir;

1.İhaleye katılmak isteyenler, 5.000,-USD bedel karşılığında şartname ve eklerini Satınalma Müdürlüğü’nden  11.11.2016 tarihine kadar temin edebilirler.

2.İhaleye katılmak isteyenlerin 5.000,-USD şartname bedelini GÜBRETAŞ’ın TR73 0020 5000 0005 4336 9001 03 IBAN numaralı banka hesabına yatırması gerekmektedir.

3.Teklifler 18.11.2016 günü saat 12:00’ye kadar verilebilecektir.

4.Verilen teklifler GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu tarafından 18.11.2016 tarihinde değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır.

5.GÜBRETAŞ, Kamu İhale Kanunu ve benzeri mevzuata tabi olmadığı için, ihale yapıp yapmama, herhangi bir teklif sahibi ile sözleşme imzalayıp imzalamama, ihale konusu hisseleri satıp satmama veya dilediğine satma, dilediği zaman satıştan vazgeçme hususlarında kısmen ya da tamamen serbestçe karar verebilecektir. Bu durumda teklif sahipleri yaptıkları masrafları gerekçe göstererek herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Satışla ilgili detaylı bilgi, ikucukaydin@gubretas.com.tr e-posta adresinden yazılı olarak da talep edilebilir.

Bilgi İçin (0216) 468 50 51