TÜMÜ

GÜBRETAŞ 66. Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Mayıs'ta yapılacak

09 Nisan 2018
Kuruluşunun 66. yılına da satış rekoruyla giren Gübre Fabrikaları T.A.Ş., 2017 yılı sonuçlarının değerlendirileceği 66. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 3 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirecek.

İstanbul-Kadıköy’deki Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek olan toplantı, saat 10.00’da başlayacak. Toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra hissedarlar, yatırımcılar ve şirketin idari personeli katılabilecektir.

Pay sahiplerimiz fiziki ortamın yanı sıra Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) aracılığıyla da online olarak Genel Kurulumuzu takip edebilecektir.

 

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

DÖNEMİ: 01.01.2017 - 31.12.2017

TOPLANTI TARİHİ: 03.05.2018

BAŞLAMA SAATİ: 10.00

 

 

                       

                            2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
 2. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
 3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması
 4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
 6. Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
 7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
 8. 2017 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
 9. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması
 11. 2017 yılı hesap döneminde 3’ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
 12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
 13.  2017 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
 14.  “Ücretlendirme politikası” ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve müzakeresi
 15.  Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
 16. Dilek ve temenniler
 17. Kapanış                                                                                                                                                                                                                                                                  YER: GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI (NİDA KULE GÖZTEPE,  Kat:B1, GÖZTEPE-KADIKÖY/İSTANBUL)