TÜMÜ

GÜBRETAŞ Eğitim Bursu kazanan Lisans öğrencileri de açıklandı

24 Ocak 2018
Tarım sektöründeki nitelikli insan gücünü desteklemeyi amaçlayan GÜBRETAŞ, 2007’den bu yana başarılı ziraat fakültesi öğrencilerine verdiği burs desteğini sürdürüyor. GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’nun kapsamı genişletilerek, bu yıldan itibaren Lisans öğrencilerinin yanı sıra belli sayıda Doktora ve Tezli Yüksek Lisans öğrencisine de burs verilmeye başlanıldı.

GÜBRETAŞ Burs Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda, 18 Ocak 2018 tarihinde Doktora ve Tezli Yüksek Lisans düzeyinde burs kazananların isimleri açıklanmıştı. Bu yıldan itibaren GÜBRETAŞ Eğitim Bursu almaya hak kazanan LİSANS aşamasındaki ziraat fakültesi öğrencilerinin isimleri de belirlendi.

Asil listede yer alan Lisans öğrencilerinin 6 Şubat 2018 tarihine kadar istenen evrakları tamamlaması gerekiyor. Evrakları tamamlayamayan veya yanlış beyanda bulunan öğrencilerin yerine ise aynı üniversitede yedek listedeki öğrenciler burs hakkı kazanmış sayılacak. Lisans düzeyindeki öğrenciler başarı kriterini sağlamaları durumunda 4 yıl boyunca burs almaya devam edecek.

GÜBRETAŞ Eğitim Bursu kapsamında bu yıl Ekim-Haziran dönemindeki 9 ay boyunca Lisans öğrencilerine 300 TL, Tezli Yüksek Lisans öğrencilerine 600 TL ve Doktora düzeyindeki 900 TL aylık burs ödemesi yapılacak.

 

GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’na hak kazanan öğrencilerin isimleri ve bu konudaki kriterlerle ilgili duyuru aşağıdadır.

 

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

GÜBRETAŞ EĞİTİM BURSU DUYURUSU

2017-18 eğitim döneminde ziraat fakültelerinde eğitim gören Lisans başvuruları değerlendirilerek, bu yıldan itibaren GÜBRETAŞ Eğitim Bursu almaya hak kazanan ASİL ile yedek öğrenci listeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

LİSANS DÜZEYİNDE

BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ

(ASİL LİSTE / Okul isimlerine göre alfabetik sıralamayla)

1) Gülcan Dağıstan / Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2) Kemal Halıcı / Adnan Menderes Üniversitesi

3) Ali İhsan Tunçtan / Ahi Evran Üniversitesi

4) Uğur Karaman / Akdeniz Üniversitesi

5) Mehmet Subaşı / Ankara Üniversitesi

6) Zeynel Abidin Kaya / Atatürk Üniversitesi

7) Ayşegül Orcin / Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

8) Harun Demooğlu / Bingöl Üniversitesi

9) Nazlı Kaya / Bozok Üniversitesi

10) Elif Betül Serbes / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

11) Leyla Özdemir / Çukurova Üniversitesi

12) Ali Kara / Dicle Üniversitesi

13) Muhammed Nebi Turan / Düzce Üniversitesi

14) Mehmet Emin Kurter / Ege Üniversitesi

15) Hülya Nur Demir / Erciyes Üniversitesi

16) Kadriye Tor / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

17) Emre Sivrikaya / Gaziosmanpaşa Üniversitesi

18) Ahmet Türkmen / Harran Üniversitesi

19) Selcan Şener /İnönü Üniversitesi

20) Ahmet Güneş / Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

21) Mehmet Çoban / Mustafa Kemal Üniversitesi

22) Enes Öncel / Namık Kemal Üniversitesi

23) Furkan Atam / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

24) Muhammet Ali Kaplan / Ordu Üniversitesi

25) Hatice Tuğcu / Ömer Halisdemir Üniversitesi

26) Merve Aksu / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

27) Hasan Ali Güngördü / Selçuk Üniversitesi

28) Mehmet Kılıç / Siirt Üniversitesi

29) Akgül Aybar / Süleyman Demirel Üniversitesi

30) Mustafa Fırat Çan / Şırnak Üniversitesi

31) Metin Kaya / Uludağ Üniversitesi

32) Meral Bektaş / Uşak Üniversitesi

33) Gurbet Gersiyur / Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

LİSANS ASİL LİSTESİNDE ELENME OLMASI HALİNDE

BURS ALMA HAKKI KAZANABİLECEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İSİMLERİ

(YEDEK LİSTE / Okul isimlerine göre alfabetik sıralamayla)

1) Cansel Çolak / Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2) Emre Yılmaz / Adnan Menderes Üniversitesi

3) Burak Salmanoğlu / Ahi Evran Üniversitesi

4) Büşra Çelik / Akdeniz Üniversitesi

5) Betül Karlıkbaşı / Ankara Üniversitesi

6) Aleyna Dumlu          Atatürk Üniversitesi

7) Yadigar Duygu / Bozok Üniversitesi

8) Metehan Güner / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

9) Sezer Osman Çelik / Çukurova Üniversitesi

10) Hamdullah Çınar / Dicle Üniversitesi

11) Merve Şenoğlu / Düzce Üniversitesi

12) Eren Çağlar Bal / Ege Üniversitesi

13) Eren Can Tokpınar / Erciyes Üniversitesi

14) Tuğba Toker / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

15) Fırat Cankurt / Gaziosmanpaşa Üniversitesi

16) Ahmet Aslanoğlu / Harran Üniversitesi

17) Elvan Karaca / İnönü Üniversitesi

18)  İrem Karataş / Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

19)  Muhammed Yaşar Darende / Mustafa Kemal Üniversitesi

20)  Fahrettin Kanık / Namık Kemal Üniversitesi

21)  Meltem Tekgöz / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

22)  Sabriye Bebek / Ordu Üniversitesi

23)  Reyhan Yöney / Ömer Halisdemir Üniversitesi

24)  Hikmet Öztürk / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

25)  Ali Kaya / Selçuk Üniversitesi

26)  Murat Yıldız / Siirt Üniversitesi

27)  Ahmet Yücel Yıldızlı / Süleyman Demirel Üniversitesi

28)  Ali Acar / Uludağ Üniversitesi

29)  Bilal Dündar / Uşak Üniversitesi

30)  Fatma Nur Koç / Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA

LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANAN

ASİL LİSTEDEKİ ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

2) Öğrenci Belgesi

3) Lise Diploması Fotokopisi,

4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5) Sabıka Kaydı Aslı (Adli Sicil) Belgesi

6) Okuyan Kardeşler İçin Okul Müdürlüklerinden Alınacak Öğrenci Belgelerinin Aslı

7) Evli Öğrenciler İçin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi

8) Ailesinin Çiftçi Olduğunu Gösterir Ziraat Odasından Alınacak “Çiftçi Belgesi”nin Aslı

9) Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

10) Sağlık Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu Aslı

11) Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi  (Banka/Şube Adı, IBAN Hesap Numarası)

12) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

13) GÜBRETAŞ Eğitim Bursu Taahhütnamesi

DİKKAT: Yedek listedeki öğrenciler evrak şu an göndermeyecektir. Asil listedeki öğrencilerden burs hakkını kaybedenler olması durumunda, o üniversiteyle ilgili yedek listedeki öğrenciye burs hakkı kazandığına dair bilgi verilerek, evrakları talep edilecektir.

 

BURS HAKKININ KAYBEDİLMESİ, DURDURULMASI VE KESİLMESİ:

1) Başvuru formundaki beyanlarının eksik veya yanlış olduğu tespit edilen öğrenciler burs hakkını kaybeder. Bu hak varsa yedek listedeki sırada bulunan öğrenciye geçer.

2) Burs verilmeye başladıktan sonra da başvurudaki beyanlarının eksik veya yanlış olduğu tespit edilen öğrenciler ile terör örgütleriyle iltisak şüphesi olan ve Adli Sicil Kaydı temiz olmayan öğrencilerin bursları kesilerek, o döneme kadar yapılan ödemenin geri iadesi talep edilir. (Ayrıca gerekli durumda hukuki yollara başvuru hakkımız saklıdır.)

3) Her öğretim yılı başında şirkete, Ekim ayı tarihli “Öğrenci Belgesi” ve bir önceki yıla ait “transkript” gönderilmediğinde burs kesilir,

4) Bir yıl içerisinde 3’ten fazla dersten başarısız olma durumunda burs kesilir.

5) Sınıf tekrarı durumunda burs kesilir,

6) Öğrencinin sağlık sebeplerinden dolayı başarısızlık göstermesi durumunda burs devamlılığına Komisyon karar verir.

7) Kayıt dondurma durumunda gerekçesiyle bildirilmesi halinde burs durdurulur, öğrenime yeniden devam edildiğinde burs ödemesine devam edilir,

8) Üniversitenin Ziraat Fakültesi dışında başka bir bölümüne ya da Ziraat Fakültesinin burs başvuru şartlarında yer almayan başka bir bölümüne geçiş yapan öğrencilerin bursları kesilir.

9) Burstan vazgeçtiğini beyan eden öğrencinin burs ödemesi durdurulur.

 

NOT: Lisans burs hakkı kazanan asil listedeki öğrenciler, üstte belirtilen evrakları eksiksiz olarak en geç 6 ŞUBAT 2018 tarihinde aşağıda belirtilen adreste olacak şekilde eksiz şekilde göndermeniz gerekmektedir.

Evrakların istenilen zamanda gönderilmemesi, eksik ya da yanlış bildirilmesi halinde burs hakkı yedek listedeki öğrenciye geçecektir.

 

EVRAKLARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:

     GÜBRETAŞ Kurumsal İletişim Yöneticiliği

     Nida Kule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mah. Bora Sk.

     No:1 K:31 34732 Kadıköy/İSTANBUL

     Tel: (0216) 468 51 10

 

DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

GÜBRETAŞ EĞİTİM BURSU DUYURUSU

2017-18 eğitim döneminde ziraat fakültelerinde eğitim gören Doktora ve Tezli Yüksek Lisans başvuruları değerlendirilerek, bu yıldan itibaren GÜBRETAŞ Eğitim Bursu almaya hak kazanan asil öğrenciler ile yedek listeler aşağıda belirtilmiştir.

 

DOKTORA DÜZEYİNDE

BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ

(ASİL LİSTE)

1)    Mehmet Yılmaz / Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2)    Hakan Kartal / Adnan Menderes Üniversitesi

3)    Sibel İşikten / Dicle Üniversitesi

4)    Yeşim Cirit / Süleyman Demirel Üniversitesi

5)    Enes Fidan / Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

DOKTORA ASİL LİSTESİNDE ELENME OLMASI HALİNDE

BURS ALMA HAKKI KAZANABİLECEK DOKTORA ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ

(YEDEK LİSTE)

1)    Fatma Karabuğa Sarıca / Süleyman Demirel Üniversitesi

2)    Murtaza Atik / Namık Kemal Üniversitesi

3)    Remzi Özkan / Dicle Üniversitesi

4)    Sinan Demir / Süleyman Demirel Üniversitesi

5)    Fuat Argış / Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA

DOKTORA BURSU ALMAYA HAK KAZANAN

ASİL LİSTEDEKİ ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) Doktora Kabul Belgesinin (veya Öğrenci Belgesi) Aslı

2) ALES Sonuç Belgesi

3) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

4) Tezli Yüksek Lisans Diploması Fotokopisi,

5) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6) Sabıka Kaydı Aslı (Adli Sicil) Belgesi

7) Okuyan Kardeşler İçin Okul Müdürlüklerinden Alınacak Öğrenci Belgelerinin Aslı

8) Evli Öğrenciler İçin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi

9) Ailesinin Çiftçi Olduğunu Gösterir Ziraat Odasından Alınacak “Çiftçi Belgesi”Nin Aslı

10) Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

11) Sağlık Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu Aslı

12) Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi  (Banka/Şube Adı, IBAN Hesap Numarası)          

13) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDE

BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ

(ASİL LİSTE)

1) Aykut Bozkurt / Ahi Evran Üniversitesi

2) Sema Nur Kaya / Bingöl Üniversitesi

3) Mahmut Yıldırım / Mustafa Kemal Üniversitesi

4) Berivan Pişkin / Siirt Üniversitesi

5) Fatih Kılınç / Çukurova Üniversitesi

6) Kenan Aslı / Iğdır Üniversitesi

7) Saliha Erdoğdu / Erciyes Üniversitesi

8) Ebru Çiçek / Harran Üniversitesi

9) Şeref Akdağ / Yüzüncü Yıl Üniversitesi

10) Mert Demirel / Uludağ Üniversitesi

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ASİL LİSTESİNDE ELENME OLMASI HALİNDE

BURS ALMA HAKKI KAZANABİLECEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ

(YEDEK LİSTE)

1) Turan Anlar / Mustafa Kemal Üniversitesi

2) Tansu Çirik / Süleyman Demirel Üniversitesi

3) Ali Yalçın / Harran Üniversitesi

4) Şeyma Çakır / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

5) Ali Tekdemir / Çukurova Üniversitesi

6) Şaban Hamur / Selçuk Üniversitesi

7) Saliç Soymaz / Ordu Üniversitesi

8) Süleyman Demir / Harran Üniversitesi

9) Cansu Tosun / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

10) Fatma Kocaağaoğlu / Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANAN

ASİL LİSTEDEKİ ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) Tezli Yüksek Lisans Belgesinin (veya Öğrenci Belgesi) Aslı

2) ALES Sonuç Belgesi

3) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

4) Lisans Diploması Fotokopisi,

5) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6) Sabıka Kaydı Aslı (Adli Sicil) Belgesi

7) Okuyan Kardeşler İçin Okul Müdürlüklerinden Alınacak Öğrenci Belgelerinin Aslı

8) Evli Öğrenciler İçin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi

9) Ailesinin Çiftçi Olduğunu Gösterir Ziraat Odasından Alınacak “Çiftçi Belgesi”Nin Aslı

10) Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

11) Sağlık Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu Aslı

12) Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi  (Banka/Şube Adı, IBAN Hesap Numarası)          

13) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

DİKKAT: Yedek listedeki öğrenciler evrak şu an göndermeyecektir. Asil listedeki öğrencilerden burs hakkını kaybedenler olması durumunda, yedek listedeki öğrencilere sıraya göre burs hakkı kazandığına dair bilgi verilerek, evrakları talep edilecektir.

 

 

BURS HAKKININ KAYBEDİLMESİ, DURDURULMASI VE KESİLMESİ:

1) Başvuru formundaki beyanlarının eksik veya yanlış olduğu tespit edilen öğrenciler burs hakkını kaybeder. Bu hak varsa yedek listedeki sırada bulunan öğrenciye geçer.

2) Burs verilmeye başladıktan sonra da başvurudaki beyanlarının eksik veya yanlış olduğu tespit edilen öğrenciler ile terör örgütleriyle iltisak şüphesi olan ve Adli Sicil Kaydı temiz olmayan öğrencilerin bursları kesilerek, o döneme kadar yapılan ödemenin geri iadesi talep edilir. (Ayrıca gerekli durumda hukuki yollara başvuru hakkımız saklıdır.)

3) Her öğretim yılı başında şirkete, Ekim ayı tarihli “Öğrenci Belgesi” ve bir önceki yıla ait “transkript” gönderilmediğinde burs kesilir,

4) Bir yıl içerisinde 3’ten fazla dersten başarısız olma durumunda burs kesilir.

5) Sınıf tekrarı durumunda burs kesilir,

6) Öğrencinin sağlık sebeplerinden dolayı başarısızlık göstermesi durumunda burs devamlılığına Komisyon karar verir.

7) Kayıt dondurma durumunda gerekçesiyle bildirilmesi halinde burs durdurulur, öğrenime yeniden devam edildiğinde burs ödemesine devam edilir,

8) Üniversitenin Ziraat Fakültesi dışında başka bir bölümüne ya da Ziraat Fakültesinin burs başvuru şartlarında yer almayan başka bir bölümüne geçiş yapan öğrencilerin bursları kesilir.

9) Burstan vazgeçtiğini beyan eden öğrencinin burs ödemesi durdurulur.

 

 

NOT: Doktora ve Tezli Yüksek Lisans burs hakkı kazanan asil listedeki öğrenciler, üstte belirtilen evrakları eksiksiz olarak en geç 31 OCAK 2018 tarihinde aşağıda belirtilen adreste olacak şekilde eksiz şekilde göndermeniz gerekmektedir.

Evrakların istenilen zamanda gönderilmemesi, eksik ya da yanlış bildirilmesi halinde burs hakkı yedek listedeki öğrenciye geçecektir.

 

EVRAKLARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:

     GÜBRETAŞ Kurumsal İletişim Yöneticiliği

     Nida Kule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mah. Bora Sk.

     No:1 K:31 34732 Kadıköy/İSTANBUL

     Tel: (0216) 468 51 10