TÜMÜ

İHALE DUYURUSU: İskenderun Liman Tesisleri Tuğla Ambarı Güçlendirme ve Onarım İşi

14 Eylül 2017
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. (GÜBRETAŞ) Gübretaş İskenderun Sarıseki Liman Tesisleri Tuğla Ambarı Güçlendirme ve Onarım İşi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1) İhaleye katılmak isteyenler 500 TL (Beşyüz Türk Lirası) şartname bedelini şirketimizin Ziraat Bankası Kozyatağı Kurumsal TR31 0001 0017 9537 4621 3156 23 IBAN numaralı banka hesabına ödeyerek, şartnameyi GÜBRETAŞ Satınalma Müdürlüğü’nden 22.09.2017 Cuma günü saat 17:30’a kadar e-posta veya elden temin edebilirler.

2) İstekliler şartnameyi aldıktan sonra ihaleye katılıp katılmamakta serbesttirler. Ancak ihaleye katılmama durumunda şartname bedelinin iadesini talep edemezler.

3) Teklifler, kapalı zarf halinde en son 28.09.2017 Perşembe günü saat 17:30’a kadar GÜBRETAŞ Satınalma Müdürlüğü’ne elden veya kargo ile teslim edilecektir.

4) Verilen teklifler GÜBRETAŞ Satınalma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

5) İhaleyi kazanan firmadan, sözleşme aşamasında sözleşme bedelinin %10’u oranında kesin teminat mektubu talep edilecektir.

6) GÜBRETAŞ, kamu ve devlet ihale mevzuatına tabi değildir. Bu nedenle, işe ilişkin sözleşmenin imzalanmasına kadar her aşamada; ihale yapıp yapmama, ihaleyi erteleme ya da iptal etme, herhangi bir teklif sahibi ile sözleşme imzalayıp imzalamama, ihale konusu işi verip vermeme, dilediği zaman sözleşmeye davetten vazgeçme hususlarında kısmen ya da tamamen serbestçe karar verebilecektir. Bu durumda teklif sahipleri herhangi bir nedenle zarar, ziyan, masraf, tazminat vb. hak ve alacak talebinde bulunamazlar.

7) İhale ile ilgili detaylı bilgi satinalma@gubretas.com.tr e-posta adresinden veya (0216) 468 50 52 numaralı telefondan talep edilebilir.