TÜMÜ

GÜBRE ANALİZLERİ VE FİYAT LİSTESİ

05 Nisan 2017
GÜBRE ANALİZLERİ VE FİYAT LİSTESİ

ANALİZ LİSTESİ
 
  METOT FİYAT (TL) METOT ADI
 
Ağır Metal Analizi 120 ICP(**)
 
Amonyum Azotu 76 Kjeldahl Metodu(*)
 
Arsenik Analizi 120 ICP(**)
 
Bakır 120 ICP(*)
 
Bor 67 ICP(*)
 
Çinko 120 ICP(*)
 
Demir 120 ICP(*)
 
Elek Analizi (4-5 Fraksiyon) 27 TSE 2832
 
Kalsiyum 86 Titrimetrik Metod(*)
 
Klor 51 Titrimetrik
 
Kükürt 110 Gravimetrik Metod(*)
 
Magnezyum 114 ICP(*)
 

Mangan 120

ICP(*)

Mikroelement 120 ICP(*)
 
Molibden 120 ICP(*)
 
Nitrat Azotu 86 Kjeldahl Metodu(*)
 
Organik Azot Tayini 107 Kjeldahl (**)
 
Organik Madde Tayini 75 AOAC (70 oC Nem 550 oC Kuru Yakma) (**)
 
Özgül Ağırlık(Yoğunluk) 27 TSE 2832
 
Ph 27 1:10 Potansiyometrik
 
Rutubet 28 TSE 2832
 
Serbest Asitlik 28 TSE 566
 
Sitratta Erir Fosfor 72 Gravimetrik Metod(*)
 
Sodyum 110 ICP
 
Suda Erir Fosfor 72 Gravimetrik Metod(*)
 
Suda Erir Potasyum 76 Gravimetrik Metod(*)
 
Şellat (Her biri) 79 ICP
 
Toplam (Humik+Fluvik) Asit Tayini 128 TSE 5869
 
Toplam Azot 125 Kjeldahl Metodu(*)
 
Total Fosfor 72 Gravimetrik Metod(*)
 
Tuzluluk 45 1/10 Sulu Çözeltide
 
Üre Azotu 86 Kjeldahl Metodu(*)
 

(*)Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği Ek-3`e göre yapılmaktadır.
(**) Tarımda kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve enzim İçerikli Organik gübreler ile Toprak düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik EK-13 e göre yapılmaktadır.

NOT: FİYATLARIMIZA KDV (%18) DAHİL DEĞİLDİR.