TÜMÜ

TOPRAK ANALİZLERİ LİSTESİ

08 Ocak 2016
TOPRAK ANALİZLERİ LİSTESİ

A- Toprakta Yapılan Verimlilik Analizleri Ve Yöntemleri

Yapılacak analizin adı Birimi Yöntemi
pH   pH metre (1:2,5 toprak-su ekstraktında)
Bünye % saturasyon çamuru
Tuzluluk % EC (1:2,5 toprak-su ekstraktında)
Kireç % Kalsimetre
Organik Madde % Walkley- Black Yöntemi
Toplam Azot % Kjeldahl metodu
Yarayışlı Fosfor (P2O5) kg/da Olsen (ICP ) metodu
Yarayışlı Potasyum (K2O) kg/da

Amonyum asetat (ICP)

Yarayışlı Kalsiyum (Ca) ppm Amonyum asetat (ICP)
Yarayışlı Magnezyum (Mg) ppm Amonyum asetat (ICP)
Yarayışlı Sodyum (Na) ppm Amonyum asetat (ICP)
Yarayışlı Demir (Fe) ppm DTPA (ICP) metodu
Yarayışlı Çinko ppm DTPA (ICP) metodu
Yarayışlı Bakır (Cu) ppm DTPA (ICP) metodu
Yarayışlı Mangan (Mn) ppm DTPA (ICP) metodu
Yarayışlı Bor (B) ppm Karmin yöntemiB- Bitki Analizleri Ve Yöntemleri

Toplam Azot % Kjeldahl  metodu
Fosfor (P) %

Yaş yakma (ICP)

Potasyum (K) %

Yaş yakma (ICP)

Kalsiyum (Ca) %

Yaş yakma (ICP)

Magnezyum (Mg) %

Yaş yakma (ICP)

Bor (B) ppm

Yaş yakma (ICP)

Demir (Fe) ppm

Yaş yakma (ICP)

Çinko (Zn) ppm

Yaş yakma (ICP)

Bakır (cu) ppm

Yaş yakma (ICP)

Mangan (Mn) ppm

Yaş yakma (ICP)C-) Sulama Suyu Analizleri

Elektriksel iletkenlik micromhos/cm Kondüktivimetre
pH  

pH metre

Potasyum (K) me / lt   ICP
Kalsiyum (Ca) me / lt   ICP veya EDTA ile titrasyon
Magnezyum (Mg) me / lt   ICP veya EDTA ile titrasyon
Sodyum (Na) me / lt   ICP
Karbonat ve Bikarbonat me / lt   H2SO4 ile  titrasyon
Klorür (Cl) me / lt   AgNO3 ile titrasyon
Sülfat (SO4) me / lt   EDTA ile titrasyon